ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie ConsentSågverk - Allt om alla olika typer av sågverk i Sverige

Sågverk

Sågverk

Ordet sågverk kan dels betyda en fabrik där stora mängder timmer och stockar sågas upp till brädor, virke och plank. Dessa sågverksanläggningar kan vara små anläggningar med ett par anställda och virkesvolymer på under tusen kubikmeter per år till stora anläggningar på upp till flera hundratusen kbm/år.

Sveriges största sågverk är Sågverket Södra Wood Värö som har en sågkapacitet av 610 000 m³ per år. I Sverige finns det cirka 150 sågverk som har en kapacitet på minst 10 000 m³/år.

Mobila sågverk

Portabelt Sågverk

En annan typ av sågverk är de mindre och transporterbara sågverken som en del skogsbrukare har på sina ägor. Dessa portabla sågverk kan vara väldigt enkla fär en motorsåg sätts fast i en hållare styrs fram under sågningen av stocken.

Det finns även små sågverk som kan dras efter ett fordon som använder en sågklinga eller ett sågband för att klyva stocken till virke.


Sågade trävaror

I Sverige sågas omkring 20 miljoner m³ trävaror årligen vid våra sågverk. Ungefär 75% av dessa sågade och ibland hyvlade trävarorna exporteras utomlands.

Sågverk

sågverk

Antalet sågverk i Sverige har successivt minskar i jämn takt från cirka 350 sågverk år 1970 till omkring 130 sågverk som finns nu. Under dessa dryga 50 åren har det totala volymen sågade trävaror växt med 50%.

Maskindrivna sågverk

Maskindrivna sågverk

Maskindrivna sågverk har funnits i över 2000 år. De första sågverken fanns i romarriket och sågade inte virke utan användas för att såga marmor till byggnader och skulpturer.

Produkter från sågverk

Produkter från sågverk

Det finns väldigt många olika produkter som kan produceras vid sågverken i Sverige. Vanligast är produkter från gran men även furu (tall) är mycket frekvent förekommande.

 • Råplan: Råhyvlat, råplanat, virke med hyvlade kanter på långsidorna och en av flatsidorna är hyvlad och en flatsida är ohyvlad. Råplan kan användas till fasader eller gjutformar med höga krav på kvalité. Råplan finns i tjocklekarna 22, 28, 34, 45, 70, 95 mm och bredder på 70, 95, 120, 145, 170, 195, 220, 245, 270, 295 mm.
 • Spikregel: Råplan som är lite tjockare och finns i tjocklekarna 22 och 34 mm. Bredden kan vara 70, 95, 120, 145, 170, 195, 220, 245 mm
 • Virke: Råplan med 70x70, 95x95
 • Timmerpanel: Timmerpanelen kan även kallas fasadtimmer, värmetimmer, huggen panel eller bilad panel. Timmerpanel kan användas som fasad på äldre hus, båthus, bastu, attefallshus, friggebodar eller till fasaden på nybyggda timmerhus. Timmerpanelen är antingen 22 eller 28 mm tjock samt har bredder på 145, 170, 195, 220, 245 mm
 • Reglar: Reglar är sågade och hyvlade tjockare homogena trästycken som används för att bygga stommar i konstruktioner, t.ex. innerväggar. Reglarna kallas även för plankor men oftast det användningen som styr vilket begrepp som används. Ofta är dessa reglar 45 mm tjocka och bredden kan vara 450 70, 95, 120, 145, 170, 195, 22, 245, 270, eller 295 mm.
 • Råspont: Råspont, kallas även svall, är träbräda men en hyvlas sida och en finsågad sida. Råsponten har en långsida och en kortsida med fjäder och en långsida och en kortsida med spont. Råspont används som underlag i yttertak där takpappen och läkten fästs. Vanliga dimensioner är 22x95, 22x120, 22x145 mm.
 • Specialprofiler: Det finns hundratals, för att inte säga tusentals, olika hyvlade profiler man kan välja på och det går att ta fram individuellt anpassade hyvelstål.
 • Ytterpanel: Ytterpaneler används bland annat till husfasader och finns i dimensionerna 22x95, 22x120, 22x145, 22x170, 22x195, 22x220 mm.
 • Enkelfaspanel: En enkelfaspanel är en bräda som har en hyvlad sida som vänt inåt och en sågad sida som vänds utåt. Denna panel används främst för liggande fasadbeklädnad. Enkelfaspanelen har an avfasad sida som täcks av den andra sidans överliggande fjäder.
 • Dubbelfaspanel: En dubbelfaspanel har likt råsponten en not och en fjäder som trycks in i notens springa.
 • Vildmarkspanel: En vildmarkspanel är plankor som inte alltid är helt raka i kanterna eftersom de kan vara kvar underbark på sidorna. Vildmarkspanel har alltid avfasade kanter, antingen naturliga från trädets krökning eller hyvlade för att få ett mjukt utseende.
 • Läkt: Läkt kallas det om bredden är max 50 mm och tjockleken är max 38 mm.
 • Bräda: En bräda har maximalt tjockleken 32 mm och en bredd mellan 75-200 mm.
 • Regel: Reglar är mellan 34-50 mm tjocka men max 125 mm tjocka.
 • Planka: Plankor är breda reglar och är därför minst 34 mm tjocka och upp till 63 mm tjocka och minst 150 mm breda.
 • Bjälke: En bjälke är från 63 mm tjock upp till.
 • Sparre: En sparre är en bjälke som där skillnaden mellan bred och tjocklek är maximalt 25 mm.

Restprodukter vid sågverk

Restprodukter vid sågverk

Det blir en hel del restprodukter över vid sågning och hyvling av stockar och virke. Nedanstående finns en lista på restprodukter vid sågverk och ett ungefärligt pris för att köpa dessa restprodukter.

 • Kutterspån 60-100 kr/m³
 • Sågspån 100-150 kr/m³
 • Bark 100-150 kr/m³
 • Sågflis 120-180 kr/m³
 • Ved 500-1000 kr/m³
 • Pellets 3-6 kr/kg
 • Cellulosaflis: Säljs till massabruk

Allt vasst om sågverk

Här kan ni finna många fina snitt om fakta om sågverken men också en del kul och lustiga saker gällande sågade trävaror, plankor och sågspån.Meny - Sågverk
Till förstasidan på www.sågverk.seHögst upp på sidan om sågverksanläggningarLängst ned på sidan om sågverk
SverigeUtomlandsFöretagNyheter