ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie ConsentSågverksord - Vanliga ord och begrepp på sågverken
H--1H-EG - IL - M2-1

Sågverksord

Sågverksord

Det finns många begrepp och uttryck som används i sågverkssammanhang. De vanligaste orden på sågverk är.

 • Brädgård: Område vid ett sågverk där sågat trävaror så som plankor, regalar och brädor placeras för att torka eller säljas.
 • Fogsvans: Avsmalnande tandad metallplåt som dras fram och tillbaka med muskelkraft.
 • Lövsåg: Tunnbladig såg som kan såga fina snitt efter kraftigt böjda kurvor.
 • Sticksåg: Såg som med uppåt och nedåt rörelse gör ett snitt i trästycket.
 • Sågband: Tandat metallband som är slutet i en cirkel och används i bandsågar på t.ex. sågverk.
 • Sågblad: Tandat metallblad som sitter på t.ex. fogsvans eller sticksåg.
 • Sågbock: Enkel v-formad hållare för stockar eller brädor som ska sågas.
 • Sågbänk: Plats där stocken placeras för att sågas till.
 • Sågflis: Sönderdelat och flisat trä som blir över av delar som inte kan användas till sågade trävaror.
 • Såghus: Byggnad där stockar sågas till brädor, plank och timmer.
 • Sågklinga: Tandad cirkulär metallskiva som används på cirkelsågar.
 • H-EG - IL - M2-2
 • Sågkvarn: Vattendrivet sågverk som ligger i anslutning till vattendrag.
 • Sågmyra: Mindre tätort i Falu kommun.
 • Sågsnitt: Den sågade träytan sid sågning.
 • Sågspån: Finfördelade sågrester som skapas vid sågning med t.ex. bandsåg, fogsvans eller cirkelsåg.
 • Sågspår: Det tänkta spå som sågen ska skära genom.
 • Sågstock: Trästock av lämplig storlek som kan användas för sågning vid sågverk.
 • Sågtimmer: Grova trästammar som sågas upp till sågade trävaror.
 • Sågvara: Sågade trävaror av olika dimensioner.
 • Sågverksarbetare: Arbetare på sågverk.
 • Sågverksavfall: Restprodukter vid sågverk som t.ex. bark, sågflis och sågspån.
 • Sågverksindustrier: Gren inom skogsindustrin med tillverkning av sågade och hyvlade trävaror.
 • Sågverksmaskin: Maskin som används för sågning eller hyvling på ett sågverk.
 • Sågverktyg: Verktyg som används vid sågning som t.ex. sticksåg, tigersåg, cirkelsåg eller bandsåg.
H-EG - IL - M2-3

Allt vasst om sågverk

Här kan ni finna många fina snitt om fakta om sågverken men också en del kul och lustiga saker gällande sågade trävaror, plankor och sågspån.Meny - Sågverk
Till förstasidan på www.sågverk.seHögst upp på sidan om sågverksanläggningarLängst ned på sidan om sågverk
SverigeUtomlandsFöretagNyheter