ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie ConsentAlla olika typer av sågar på sågverket

Typer av sågar på sågverket

Typer av sågar på sågverket

Det finns flera olika typer av sågar som används på ett sågverk. Initialt brukar trästockarna komma in i ett reduceringssågverk eller ett profileringssågverk för att där efter sågas upp till reglar, plankor, brädor eller bjälkar in delningssågverket.

Profileringsverk

I ett sågverks profileringsverk så tas stockens kanter bort på ett önskvärt sätt så att stocken sedan kan gå vidare till sågverkets delningsverk. Detta för uppnå ett optimalt utnyttjande av träet i stocken.

Denna profilering kan antingen ske med den reducersåg eller en profileringssåg.

Reducersåg

En reducersåg är ofta den första sågen en stock möter på sågverket. Reducersågen tar bort med två vertikala parallella vertikala sågar bort kanterna av stocken på två motstående sidor. Därefter vrids stocken 90 grader och de två kvarvarande sidorna bort så att stocken har reducerats till en rektangel som ska delas upp i plankor, brädor, reglar eller läkt.

Profilersåg

En profileringssåg fräser ut stockens profil på ett optimalt sätt så att efterföljande bandsåg eller cirkelsåg kan dela upp den nya tvärsnittsprofilen till läkt, bräda, regel, planka, bjälke eller sparre. Profileringssågen ökar materialutnyttjandet i sågverket så att och hjälper därmed till att göra sågverket mer lönsamt.

Delningssågverk

I sågverkets delningsverk sågas den rena stocken upp till läkt, brädor, reglar, plankor eller bjälkar. Detta kan med hjälp av flera olika typer av sågar.

Ramsåg

En ramsåg är uppbyggd av en ram, tidigare träram men i modernare tider en stålram. Inuti ram sitter ett eller flera sågblad som rörs fram och tillbaka och sågar timret, stenen eller annat material till flera lika tjocka skivor.

De första ramsågarna i Sverige är så gamla som 1400-talet. Under 1800-talet fanns det mpnga sågver som använde vattendrivna ramsågar. Ramsågarna ger ofta grövre snittytor men kan varier veroende på matningshastighet och om stocken är torkas, våt eller frusen.

Cirkelsåg

Sågverk

En cirkelsåg består av en lite eller stor rund sågklinga som roterar med hög hastighet. En cirkelsåg är speciellt lämplig för kapning av plank, brädor, läkt och reglar men fungerar utmärkt för att klyva stockar, timmer och virke.

De första cirkelsågarna är över 3000 år gamla men i Svenska skogsbruket började de användas i slutet på 1700-talet i syfta att omvandla stockar till timmer. Innan cirkelsågarna användes gropsågar där en man står upp på stocken och drar sågbladet uppåt och en annan man stå i en grop och drar sågbladet nedåt. Fördelarna med en cirkelsåg är att man kan ha hög periferihastighet och skapar ganska fina snittytor.

Bandsåg

Sågverk

En bandsåg har ett tunt men brett band som sågklinga. Bandsågbandet, som har många små sågtänder, går kontinuerligt runt två eller flera hjul i hög hastighet. Bandsågar kan antingen vara stående och göra vertikala sågsnitt eller liggande för att göra horisontella sågsnitt.

Bandsågarna började användas runtom i världen under 1800-talets andra hälft. Den stora fördelen med bandsågar är de tunna snitten som ger väldigt lite spill och sågspån. Ett är speciellt viktigt för dyrare träslag. Dessutom ger bandsågsbladets höga hastighet och små tänder mycket fina snittytor.


Allt vasst om sågverk

Här kan ni finna många fina snitt om fakta om sågverken men också en del kul och lustiga saker gällande sågade trävaror, plankor och sågspån.Meny - Sågverk
Till förstasidan på www.sågverk.seHögst upp på sidan om sågverksanläggningarLängst ned på sidan om sågverk
SverigeUtomlandsFöretagNyheter